USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Każdego roku zabezpieczamy kilkadziesiąt największych oraz najbardziej prestiżowych imprez masowych w naszym regionie. Bezpieczeństwa podczas festynów, koncertów, imprez sportowych i kulturalnych strzegą odpowiednio wyposażeni i wspierani przez Grupy Interwencyjne doświadczeni pracownicy ochrony posiadających ukończone kursy służb porządkowych.

Oferujemy, oprócz bieżącego utrzymania czystości, szereg usług specjalistycznych, m.in.:
• czyszczenie wykładzin i tapicerki meblowej
• mycie okien,elewacji,
• prace alpinistyczne,
• zabezpieczenie powierzchni powłokami ochronnymi,
• sprzątanie po budowie i remontach,
• doczyszczanie hal i zakładów przemysłowych,
• odśnieżanie i usuwanie nadmiaru śniegu z powierzchni dachu.

W naszej ofercie mamy również inne produkty związane z „akcją zima ’’:
• usuwanie nawisów lodowych
• wywóz śniegu (opcja dostępna w wybranych rejonach Polski)
• odśnieżanie placów parkingów, posesji
• administrowanie obiektu pod kątem sprawdzania warstwy śniegu