WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ

Korzyści wynikające ze współpracy z naszą firmą:

• Nasze działania są zorientowane na potrzeby klienta, oferujemy konkurencyjne ceny lecz nigdy kosztem jakości.
• Utrzymujemy wysoki poziom usług oraz sprawnie reagujemy na potrzeby klienta.
• Gwarantujemy wysoki poziom wdrożenia usługi oraz skuteczne nią zarządzanie.
• Sukcesywne szkolenia naszej kadry mają za zadanie sprostać Państwa wymaganiom i oczekiwaniom.
• Outsorcing usług utrzymania czystości i ochrony daje naszym Klientom możliwość skoncentrowania się wyłącznie na prowadzonej działalności gospodarczej.
• Pozwala również ograniczyć ponoszone koszty w tym zakresie.
• Outsorcing usług można rozszerzyć o częściowe lub całościowe przejęcie zatrudnionej przez Państwa kadry, która dotychczas zajmowała się w Waszej firmie usługami ochrony i/lub utrzymania czystości.
• W sytuacjach zupełnie wyjątkowych takich na przykład jak klęska żywiołowa lub inne wydarzenia losowe, wymagające natychmiastowej reakcji, jesteśmy gotowi rozszerzyć nasze działania o tzw. Usługi specjalistyczne zmierzające do rozwiązania zaistniałego problemu.
• Posiadamy polisę OC która zabezpiecza Nasze wspólne interesy.
• Udzielamy ulg na PFRON.
• Dysponujemy certyfikatem jakości PE-EN ISO 9001:2015 w zakresie usługi ochrony osób i mienia i utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych.