DEZYNFEKCJA - USŁUGA - COVID 19

Aby wspomagać ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-19 właściciele i operatorzy budynków oraz pracodawcy mają obowiązek podejmować działania zapobiegawcze, przygotowując właściwą i efektywną strategię działań w przypadku podejrzeń skażenia budynków. W tym celu stosowane są trzy stopnie odpowiedzi na zagrożenie:

 1. Zapobieganie
 2. Podejrzenie zakażenia
 3. Potwierdzone skażenie
Dowiedz się więcej

Przykładowy zakres usługi ( dla stopnia II i III):

 1. Częste wietrzenie pomieszczeń, przez możliwie długi okres czasu.
 2. Mycie powierzchni zmywalnych, w szczególności klamek, poręczy, telefonów, krzeseł urządzeń sanitarnych oraz podłóg detergentami powierzchniowo czynnymi.
 3. Pranie materiałów porowatych, w najwyższej możliwej temperaturze z użyciem detergentów.
 4. Oprysk wszystkich pomieszczeń i przestrzeni środkiem biobójczym na bazie nadtlenku wodoru i jonów srebra.
 5. Dezynfekcja powierzchni urządzeń wrażliwych (np. ekrany monitorów, wyświetlacze, klawiatury) alkoholem izopropylowym.

W cenie oferty uwzględnione są następujące elementy:

 • pracownicy
 • środki ochrony osobistej
 • sprzęt
 • środki dezynfekujące
 • usunięcie odpadów
 • wykonanie raportu z przeprowadzonych czynności

Warunki handlowe:

Koszt realizacji usługi uzależniony jest od zakresu zlecenia  i wielkości powierzchni. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie.

W celu ustalenia ceny usługi skontaktuj się z działem handlowym:

tel. 71 336 78 20 ( sekretariat);  mail: biuro@orionnext.pl

lub bezpośrednio:

+48  669 660 685; + 48 669 997 266; + 48 667 121 422